ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Buddhist Holy Day วันพระ


[ 4 ก.ย. 2556 ] - [ 17175 ] LINE it!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Buddhist Holy Day วันพระ

 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน Buddhist Holy Day
welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) & Aj.Paul Slater

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English

 
Full Moon = ข้างขึ้น
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Buddhist Holy Day"
 
 

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ "Buddhist Holy Day"

 
Chin: Do you know about this day?

     Aj: I'm not really sure.
I just know that the Buddhist Holy Day is observed about once a week.
Do you know which days of the month are Buddhist holy days?
 
Chin: Yes.
The Buddhist Holy Day occur with 4 phases of the moon.
The quarter or 8th day of waxing moon.

วันแรกคือ ขึ้น 8 ค่ำ เห็นดวงจันทร์สว่างซีกขวา

The full moon
วันที่สองคือ วันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น 15 ค่ำ

The last quarter or 8th day of waning moon.
วันที่สามคือ วันแรม 8 ค่ำ ดวงจันทร์สว่างทางซีกซ้าย
วันที่สี่คือวันที่เป็น คืนเดือนมืด หรือ แรม 15 ค่ำ ซึ่งในบางเดือนอาจจะเป็นแรม 14 ค่ำ
 


พระภิกษุจะเข้าฟังสวดพระปาฎิโมกข์ร่วมกัน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Buddhist Holy Day"
 
     Oh! I also happen to know that, on the New Moon and Full Moon of Ubosot day, the monks will listen to the Patimok recitation together.
ในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ พระภิกษุจะเข้าฟังสวดพระปาฎิโมกข์ร่วมกัน

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Buddhist Holy Day"

What do Buddhists usually do on the Buddhist holy day?
ปกติแล้วชาวพุทธทำอะไรกันในวันนี้?

     We do many kinds of merits, such as keep the eight precepts or go to the temple to do merits.
ปกติแล้วชาวพุทธมักจะถือศีล 8 และไปวัดทำบุญ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น่ารู้

Rejoice in your merits แปลว่า ขออนุโมทนาในบุญของคุณ
Buddhist Holy Day แปลว่า วันพระ หรือ วันอุโบสถ
Moon Phase แปลว่า ลักษณะของดวงจันทร์
New Moon แปลว่า เดือนมืด
Full Moon แปลว่า วันเพ็ญ หรือ พระจันทร์เต็มดวง
Waxing แปลว่า ข้างขึ้น
Waning แปลว่า ข้างแรม
Eight Precepts แปลว่า ศีล 8
Offering food to the monks แปลว่า การถวายภัตตาหาร
 
 
วันนี้วันพระ


วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ


วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ


รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษวันละคำ Rest in peaceภาษาอังกฤษวันละคำ Rest in peace

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Travelling by plane การเดินทางโดยเครื่องบินภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Travelling by plane การเดินทางโดยเครื่องบิน

ภาษาอังกฤษวันละคำ Happy belated birthdayภาษาอังกฤษวันละคำ Happy belated birthdayHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

คําคมภาษาอังกฤษ