ทำทุกอิริยาบถ


[ 16 ต.ค. 2556 ] - [ 17386 ] LINE it!

ทำทุกอิริยาบถ
 

     เหลืออีก 3 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว วันเวลาผ่านไปเร็วมากเลย เร็วสำหรับนักสร้างบารมี เพราะว่าจะสงวนเวลาทุกอนุวินาทีเพื่อการสร้างบารมีต้นพรรษาเราตั้งใจเอาไว้ว่า จะให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุพระธรรมกาย
 
     ซึ่งก็คือพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวของเราและทุก ๆ คนในโลกไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใด จะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามล้วนแต่มีพระธรรมกายในตัวทั้งสิ้น ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริง สิ่งอื่นไม่ใช่ เข้าถึงเมื่อไรก็มีความสุขที่แท้จริง แล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต จิตใจจะผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์มีความสุขมาก ๆ เลย
  
     3 วันนี้ เราจะต้องยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ต้องลุยกันสะบั้นหั่นแหลก ในการประพฤติปฏิบัติธรรมกันในทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืนเดิน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด หยุด นิ่ง ลิ้มรส เหยียดแขน คู้แขน หรือทำภารกิจอะไรก็ตาม ใจจะต้องไม่คลาดจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของพระธรรมกายภายใน เพราะฉะนั้นนั่งนอนยืนเดินเราจะต้องเอาใจมาอยู่ตรงนี้ให้มีชั่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่ง ชั่วโมงกลางเอาไว้เยอะๆ

     เพราะหยุดเท่านั้นจึงเป็นตัวสำเร็จ ที่ทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้อย่างอื่นไม่สำเร็จ หยุดอย่างเดียว ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้

8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
จากหนังสือบางสิ่งที่แสวงหา
โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

บางสิ่งที่แสวงหา


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
หยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จ

มหาปวารณามหาปวารณา

เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (1)เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (1)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

บางสิ่งที่แสวงหา