กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563


[ 28 พ.ค. 2562 ] - [ 19550 ] LINE it!
View this page in: English

บูชาข้าวพระ
กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ณ  สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย
 
พิธีบูชาข้าวพระ
 
 

ภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล
06.40 น.
  พิธีตักบาตร
08.00 น.    เสร็จพิธีตักบาตร

ภาคสาย ณ รัตนบัลลังก์  สภาธรรมกายสากล
08.40 น.
  คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
09.30 น.
  ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ
10.45 น.   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.
  เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล / โบสถ์พระไตรผิฎก
12.10 น.   คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
13.30 น.   ประธานสงฆ์ เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี / นำบูชาพระ / ปฏิบัติธรรม
14.00 น.   พิธีประกอบ "สิริปทุมทิพย์"
15.00 น.   ประธานสงฆ์อ่านโอวาท / พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
16.00 น.   เสร็จพิธีภาคบ่าย

พิธีภาคเย็น 
16.30 น.    ริ้วขบวนอัญเชิญ “สิริปทุมทิพย์” จากสภาธรรมกายสากลสู่หน้าโบสถ์พระไตรปิฎก
16.00 น.   ถ่ายภาพประวัติศาสตร์

  เสร็จพิธีภาคเย็น

    หมายเหตุ ขอความร่วมมือสาธุชนที่มีอาการป่วย เป็นไข้สูง ขอให้ปฏิบัติธรรมที่บ้าน หรือที่พักส่วนตัว เมื่อรักษาสุขภาพแข็งแรงแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ตามปกติ
 
 
    พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้
 

 
        การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน

          การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

         เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว
 


 
 
พักให้หายเหนื่อย พักใจให้สบาย พักใจที่กลางกาย
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-831-1000
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว ประจำปีพุทธศักราช 2556ขอเชิญร่วมถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว ประจำปีพุทธศักราช 2556

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์