ตักบาตรคลองหลวง พระ 1,000 รูป ณ หน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


[ 24 ธ.ค. 2556 ] - [ 14710 ] LINE it!

ตักบาตรคลองหลวง

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ 1,000 รูป 

วั
นอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 เวลา 06.00 - 08.00 น.

ณ หน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


ตักบาตรคลองหลวง พระ 1,000 รูป ณ หน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     มหาสังฆทานใหญ่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี  สร้างบุญใหญ่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข็มแข็ง ช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ และผู้ประสบภัย ตักบาตรพระ 1,000 รูป ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 06.00-08.00 น. ณ หน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน 
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ 

    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 086-518-0499, 086-202-0239, 089-011-4688, 089-459-0777
 
 
บทความที่เกี่ยวกับตักบาตรคลองหลวง พระ 1,000 รูป ณ หน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

ตักบาตรไร่ดาวรวยมหาเศรษฐี 14 ไร่ พระ 100 รูป ตักบาตรไร่ดาวรวยมหาเศรษฐี 14 ไร่ พระ 100 รูป

รับอาสาสมัครหลายฝ่าย กิจกรรมทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนารับอาสาสมัครหลายฝ่าย กิจกรรมทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์