พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


[ 26 ม.ค. 2557 ] - [ 17177 ] LINE it!

 
ประวัติพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
 
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)
 
ฉายา ฐานวุฑโฒ ภิกขุ หรือ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)

นามเดิม นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 35 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติ
เกิดวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2504 จ.นราธิวาส
พ.ศ.2514 ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่สกลนคร
พ.ศ.2520 เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร
 
การศึกษา
ป.1-ป.4 ที่โรงเรียนบางนราวิทยา จ.นราธิวาส
ป.5-ป.7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร
ม.ศ.1-ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
ม.ศ.4-ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรม
เป็นประธานนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เป็นหัวหน้าชั้นม.ศ.4,ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2524 เป็นประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2525-2527 เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลพิเศษ
พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจำนวน 3600 คน จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์
พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันฟิสิกส์เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2523 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวแทนของคณะแพทย์เข้าแข่งขัน
พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2526

อุปสมบท
2 มิ.ย.2528 (วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
พระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมะปัญญาบดี (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ปัจจุบันเป็นที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)
พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการไชยบูลย์ ธมฺมชโย วัดพระธรรมกาย(ปัจจุบันเป็นที่พระเทพญาณมหามุนี)
พระอนุสาวนาจารย์ คือพระเผด็จ ทตฺตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (ปัจจุบันเป็นที่พระราชภาวนาจารย์)

หน้าที่
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และเป็นผู้ก่อตั้งวัดไทยในโตเกียว โอซาก้า นางาโน่ โทชิหวิ คานากาว่า อิบาราขิ และไซตามะ
- ประธานสงฆ์ วัดพระธรรมกาย ประเทศญี่ปุ่น
 
การทำงาน
- ประธานคณะทำงานฝ่ายไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ในโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน
- ประธานคณะกรรมการโครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ประเทศอังกฤษ
- ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยในประเทศญี่ปุ่น
- ประธานอำนวยการสร้างศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี
- มีผลงานหนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง และ VCD รวมกว่า 200 รายการ รวมยอดการเผยแพร่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น
 
 
 
รับชมรายการวิดีโอ แสดงธรรมโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)
 
ทำไมต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ  ข้อคิด รอบตัว พระพุทธศาสนากับไสยศาสตร์  ทันโลกทันธรรม

 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระบรมธาตุพระบรมธาตุ

ประเภทของพระบรมธาตุประเภทของพระบรมธาตุ

ลักษณะของพระบรมธาตุลักษณะของพระบรมธาตุHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พระพุทธศาสนา