กรณีปล่อยข่าวเท็จใน Social Network


[ 22 พ.ค. 2557 ] - [ 17333 ] LINE it!

 
 
 
      จากกรณีมีการปลอมเพจโดยอ้างชื่อและสัญลักษณ์ของวัดพระธรรมกาย โดยลงข้อมูลกล่าวว่าวัดด้วยเรื่องไม่จริง ทาง dmc.tv ได้ชี้แจ้งไว้แล้วในจดหมายชี้แจงกรณีเฟซบุ๊คปลอม (http://dmc.tv/a17802) 
 
 
     วัดพระธรรมกายโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้ง พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ลูกศิษย์วัด และกัลยาณมิตรทั่วโลก ล้วนเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ตามเพศภาวะและสถานะของตนเอง ยึดมั่นใน “โอวาทปาฏิโมกข์” คือ 1.ไม่ว่าร้ายใคร (อะนูปะวาโท) 2.ไม่ทำร้ายใคร (อะนูปะฆาโต) 3.สำรวมระวังในศีลของตน (ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร)


    จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบ และงดเผยแพร่แชร์ข้อมูลเพจดังกล่าว และขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องต่อสาธารณะชนและวิญญูชนทั้งหลาย เพื่อช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและสังคมไทยที่สงบสุขและสันติสืบไป

 
 
 
 
 
 
     กรณีปล่อยข่าวเท็จใน Social Network ว่า มีกองกำลัง มีอาวุธ และมีทหารเข้าจับกุมในวัดนั้น ไม่เป็นความจริงแต่ประกาศใด ... ความจริงคือ ไม่มีกองกำลัง ไม่มีอาวุธ และไม่มีทหารมาจับกุมหรือกระทำการใดๆ ในวัดพระธรรมกาย ... กรุณาอย่าปล่อยข่าวลือข่าวเท็จ เพื่อใส่ร้ายวัด อันเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคม ในสถานการณ์ที่ต้องการความรักความสามัคคีของคนทั้งประเทศ ... และภายในวัดยังคงมีการปฏิบัติธรรมตามปกติ...
 
พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 20.00 น.
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กรณีปล่อยข่าวเท็จใน Social Networkกรณีปล่อยข่าวเท็จใน Social Network

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรม เมืองลิมบวกวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรม เมืองลิมบวก

กองบริหารงานผู้นำรถ จัดอบรมผู้นำรถกองบริหารงานผู้นำรถ จัดอบรมผู้นำรถHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS