สามเณรทัพพะ ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ


[ 24 เม.ย. 2558 ] - [ 4955 ] LINE it!

สามเณรอรหันต์

สามเณรทัพพะ ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ
 

     สามเณรทัพพะ บวชและได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ เป็นสามเณรรูปแรกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์และเป็นภิกษุรูปแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชและยกให้ท่านเป็นภิกษุทั้งที่อายุไม่ครบ ๒๐ ปี เพราะทรงเห็นว่ามีความสามารถไม่แพ้ผู้ใหญ่ มีความชำนาญเป็นพิเศษในการจัดที่อยู่ถวายพระ จนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านจัดเสนาสนะ

     ด้วยอานุภาพของพระอรหันต์ สามเณรน้อยทัพพะสามารถทำนิ้วมือของตัวเองให้มีแสงดุจดั่งแท่งเทียนส่องสว่างในเวลาค่ำคืนเพื่อนำทางแก่พระอาคันตุกะไปสู่ที่พักได้สะดวก

     สามเณรทัพพะเป็นเชื้อสายกษัตริย์ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัลลราช แห่งแคว้นมัลละ สาเหตุที่ออกบวชเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้กราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา

บทความที่เกี่ยวข้องกับสามเณรอรหันต์
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตสามเณร ผู้บรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง ๔ ข้อบัณฑิตสามเณร ผู้บรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง ๔ ข้อ

สามเณรราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาสามเณรราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะมนทางผู้อยู่ป่าพระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะมนทางผู้อยู่ป่าHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

สามเณรอรหันต์