สังกิจจสามเณร สามเณรใจเพชร ผู้ทำให้คนทั้ง 500 คน กลับใจ


[ 3 พ.ค. 2558 ] - [ 12016 ] LINE it!

สามเณรอรหันต์

สังกิจจสามเณร สามเณรใจเพชร ผู้ทำให้คนทั้ง 500 คน กลับใจ
 
 

    
 สามเณรสังกิจจะ บวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระ ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยวัย ๗ ขวบ ในขณะปลงผมบวช ท่านเพียงรูปเดียวเป็นที่พึ่งแก่พระภิกษุ ๓๐ รูป ในป่าให้รอดพ้นความตายจากโจรป่า และยังสร้างศรัทธาให้กับโจร ๕๐๐ ได้บวชในพระพุทธศาสนา

     เนื่องจากพวกโจร ๕๐๐ ไม่สามารถใช้ดาบฟันคอสามเณรได้ เกิดปาฏิหาริย์ดาบงอพับ ทำให้หมู่โจรเกิดความเลื่อมใสขอบวชกับสามเณร ในที่สุดหมู่โจรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อได้มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับสามเณรอรหันต์
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
สามเณรสีวลี เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมากสามเณรสีวลี เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

สุมนสามเณร ผู้ปราบพญานาคสุมนสามเณร ผู้ปราบพญานาค

โสปากสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า บรรลุอรหันต์ในป่าช้าโสปากสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า บรรลุอรหันต์ในป่าช้าHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

สามเณรอรหันต์