ตักบาตรพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน AEC 100,000 รูป ณ วัดพระธรรมกาย


[ 12 เม.ย. 2559 ] - [ 16056 ] LINE it!

ตักบาตรพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน AEC 100,000 รูป
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ วัดพระธรรมกาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

     1. แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     2. อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     3. ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     4. งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     5. งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     6. รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     7. ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ


     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2559โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2559

4 บุญใหญ่ 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกาย4 บุญใหญ่ 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกาย

รับสมัคร บัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 9รับสมัคร บัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 9Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์