นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44 ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา


[ 3 พ.ค. 2559 ] - [ 16687 ] LINE it!

นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44
ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา

President Obama's 2016 salute to Vesak, or "Buddha Day."
 
      วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนนับล้านคนทั่วโลก ซึ่งทุกคนจะมาระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจะไปสวดมนต์ที่วัดต่าง ตามระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณและความกล้าหาญของพระองค์ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งชาย หญิง และเด็กๆ ซึ่งมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง จะได้สมานจุดต่างระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีของมนุษยชาติ ขอให้ทุกท่านที่ระลึกถึงวันวิสาขบูชานี้ จงมีแต่ความสุข

บารัค โอบามา

---------------------------------------------------------------------

ข่าวจาก http://www.lionsroar.com/president-obama-issues-vesak-message/


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ครบรอบ 14 ปี โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาครบรอบ 14 ปี โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

อุบาสิกา สตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอุบาสิกา สตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

ประมวลภาพโครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนกตัญญูบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาประมวลภาพโครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนกตัญญูบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์