วิสาขบูชา ณ บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย


[ 23 พ.ค. 2559 ] - [ 17242 ] LINE it!

วิสาขบูชา ณ บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

      ปัจจุบันแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่ถึงกระนั้น ชาวมุสลิมก็ได้ให้การยอมรับพระพุทธศาสนาว่าเป็น รากฐานของอารยธรรมอันเก่าแก่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. ๒๓๕๗ ที่ได้มีการค้นพบเจดีย์บรมพุทโธ ที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่าลึก ซึ่งต่อมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ร่วมกับองค์การยูเนสโก จนกระทั่ง โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

            นอกจากนี้ การค้นพบบรมพุทโธยังมีส่วนสำคัญ ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียเพราะนับตั้งแต่มีการค้นพบบรมพุทโธ คณะสงฆ์และชาวพุทธจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้พยายามเข้าไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย อยู่เป็นระยะ ๆ อีกทั้งชาวพุทธที่นั่นแม้จะมีจำนวนน้อย แต่ก็มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่ชัดเจน ผนวกกับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา รัฐบาลอินโดนีเซียเริ่มมีนโยบายที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอื่น ๆ นอกจากศาสนาอิสลามแก่ประชาชน มากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างของศาสนาพุทธที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชา และยังได้ประกาศยกย่องให้วันนี้เป็นวันหยุดแห่งชาติอีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกายกิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย

ประธานองค์กรพุทธจารุมาตี ส่งจดหมายให้กำลังใจหลวงพ่อธัมมชโยประธานองค์กรพุทธจารุมาตี ส่งจดหมายให้กำลังใจหลวงพ่อธัมมชโย

หลวงพ่อธัมมชโย กับผลงานการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่หลวงพ่อธัมมชโย กับผลงานการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์