วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบรรพชาสามเณร รุ่นที่ 4


[ 13 ส.ค. 2559 ] - [ 2814 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบรรพชาสามเณร รุ่นที่ 4
ข่าว DMC NEWS ประจำวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบรรพชาสามเณร รุ่นที่ 4


     วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2559วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบรรพชาสามเณร รุ่นที่ 4


     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 พระอาจารย์และผู้ปกครองได้ตัดปอยให้กับผมนาคธรรมทายาท ซึ่งในระหว่างการอบรม นาคธรรมทายาทได้สวดมนต์ ทำวัตรเช้า เย็น ปฏิบัติธรรม และฝึกซ้อมคำขอบรรพชา และฝึกห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และสมาธิ ซึ่งนาคธรรมทายาทได้ตั้งใจปฏิบัติ และสนุกสนานร่าเริงกันทุกท่าน


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบรรพชาสามเณร รุ่นที่ 4


     และในวันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559  เป็นวันบรรพชาเป็นสามเณร โดยพิธีเริ่มกรรมเริ่มด้วยพิธีเวียนประทักษิณ  พิธีขอขมาผู้ปกครอง และเมื่อบวชเสร็จได้จัดพิธีตักบาตรแด่สามเณรใหม่ และเมื่อเป็นสามเณรแล้ว สามเณรทุกรูปได้ตั้งใจสวดมนต์ นั่งสมาธิกันมากขึ้น ทั้งในห้องปฏิบัติธรรมและนอกสถานที่ ได้ฝึกการ ยืน เดิน นั่ง นอน การอยู่แบบสมณะ สามเณรก็ตั้งใจฝึกตนให้สมเป็นเหล่ากอสมณะ เป็นเนื้อนาบุญของญาติโยม


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบรรพชาสามเณร รุ่นที่ 4


     นอกจากนี้ในวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นวันลาสิกขา ได้มีพระภิกษุสามเณรและสาธุชน ร่วมกันสวดบทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพร้อมกัน 3 จบ หลังจากนั้นสามเณรกล่าวคำลาสิกขา และอาราธนาศีล 5 และธรรมทายาทได้มอบดอกไม้แด่ผู้ปกครอง  ซึ่งทำให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปลื้มปีติเบิกบานในบุญกันทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดภาวนาหยางจู จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะวัดวัดภาวนาหยางจู จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะวัด

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโยHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ