กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช


[ 13 ก.พ. 2560 ] - [ 1547 ] LINE it!

 
กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20
 

 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

รอบเช้า 09.00 น. - 10.30 น.
รอบบ่าย 14.00 น. - 16.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราชกำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พระพุทธศาสนา