กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช


[ 13 ก.พ. 2560 ] - [ 2518 ] LINE it!

 
กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20
 

 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

รอบเช้า 09.00 น. - 10.30 น.
รอบบ่าย 14.00 น. - 16.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้วกิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้วHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พระพุทธศาสนา