โครงการสมาธิแก้ว รุ่นอบรมในปี 2560


[ 9 พ.ค. 2560 ] - [ 1723 ] LINE it!

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นอบรมในปี 2560
 
 
      สมาธิแก้วรุ่นบูชาธรรม มหาปูชนีบาจารย์ 
     อบรมระหว่างวันที่ 18 เม.ย. - 21 พ.ค. 2560
 
      สมาธิแก้วรุ่น 53
      อบรมระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560
 
      สมาธิแก้วรุ่น 54
      อบรมระหว่างวันที่ 10 ก.ย. - 4 ส.ค. 2560
 
      สมาธิแก้วรุ่น พิเศษ 18
      อบรมระหว่างวันที่ 16 - 29 8.ค. 2560
 
      สมาธิแก้วโลกสว่าง 7
      อบรมระหว่างวันที่ 17 - 31 ธ.ค. 2560

      คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
      1. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
      2. สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

      สำหรับรุ่นปกติ และรุ่นบูชาธรรม 
      ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

      สำหรับรุ่นพิเศษ และรุ่นมาฆบูชา
      ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี ไม่จำกันดวุฒิการศึกษา

      สอบถามรายละเอียดและสัมครได้
      ทุกวันอาทิตย์ที่เสา O28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 
      www.pbd.in.th
      โทร. 06-5605-0072(ดวง), 08-0452-6033(แก้ว)
      Line ID : smk072
   Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 45ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 45

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2560โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2560

ขอเชิญร่วมพิธีถวายกองทุนมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัดภาคใต้ขอเชิญร่วมพิธีถวายกองทุนมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัดภาคใต้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์