กลอนสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


[ 7 มิ.ย. 2560 ] - [ 84378 ] LINE it!

กลอนสดุดีสุนทรภู่
กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

     สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย

 

สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
ระบือนามปราชญ์เปรื่องเรื่องอักษร
ประดิษฐ์ถ้อยร้อยลำนำเป็นคำกลอน
"พระสุนทรโวหาร" คนขานไกล
ว่าเป็นเอกในอักษรกลอนสุภาพ
อีกทั้งกาพย์ โคลง ฉันท์ประพันธ์ได้
เป็นมณีกวีศิลป์แผ่นดินไทย ขอนบไหว้กราบครูด้วยบูชา

 

กลอนสดุดีสุนทรภู่

 

ยี่สิบหก มิถุนา มาถึงแล้ว วันเกิดศรี กวีแก้วแว่วคำขาน
เกียรติคุณ สุนทรภู่ อยู่ช้านาน ฝากผลงาน กาพย์กลอน สอนเด็กไทย
หาใครเทียบ เปรียบปาน สุนทรภู่ ท่านคือครู การกวี ศรีสมัย
กวีสยาม นามระบือ โลกลือไกล ขอน้อมใจ จารึกคุณ สุนทรเอย

 

กลอนสดุดีสุนทรภู่

 

กาพย์กลอนไทย ธำรง คงคุณค่า       จากศิลา จารึก บันทึกสมัย
สะท้อนรส บทกลอน สะท้อนใจ            สะท้อนความ เป็นไท ไปนิรันดร์
สะท้อนแก้ว แววกลอน สุนทรภู่             พระคุณครู ศักดิ์สิทธิ์ คิดสร้างสรรค์
ครูสร้างคำ แปดคำ ให้สำคัญ                อภิวันท์ บูชา บิดากลอน
สองร้อยปี บรรจบ ครบถ้วนทั่ว              ถึงลับตัว แต่ชื่อ ลือกระฉ่อน
ทรงศักดิ์ศรี กวีไทย ให้กำจร                  เป็นอาภรณ์ แก่แผ่นดิน ถิ่นไทยเอย

บูชาบิดากลอน ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

กลอนสดุดีสุนทรภู่


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/14386

 

กลอนสดุดีสุนทรภู่


ยี่สิบหก มิถุนา มาน้อมนพ
เวียนบรรจบ ครบรอบ ขอบวิถี
บรม ครูผู้แจ้ง แห่งกวี
อยู่ถึงสี่ รัชกาล ตำนานไทย
"สุนทรภู่ "ครูบวร อักษรศิลป์
กวีถิ่น สยาม นามขานไข
นิราศรัก แรมรอน อ่อนหัวใจ
พระอภัย ลือเลื่อง กระเดื่องนาม
เอกอักษร กลอนสุภาพ ฉันท์กาพย์โคลง
มาจรรโลง โลกหล้า พาขานขาม
ขอกราบก้ม พนมกร ย้อนรอยตาม
ความงดงาม ครูกวี ศรีแผ่นดิน

บทกลอนสดุดีสุนทรภู่ โดย ภูรี อักษรานุวัฒน์


บทความน่าอ่านเกี่ยวกับสุนทรภู่Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๐)หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๐)

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๑)หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๑)

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒)หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว