การเผยแผ่ธรรมะและสอนสมาธิให้คนเข้าถึงความสุขภายในคือภารกิจหลักและสำคัญ


[ 12 ธ.ค. 2560 ] - [ 17331 ] LINE it!

การเผยแผ่ธรรมะและสอนสมาธิ
ให้คนเข้าถึงความสุขภายในคือภารกิจหลักและสำคัญ

     วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้เดินหน้าทำภารกิจนำธรรมะและสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นอย่างตลอดต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสันติภาพ มุ่งหวังให้ชาวท้องถิ่นได้รับประโยชน์และความสุขจาการนั่งสมาธิโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
 
 
     ตลอดปี พ.ศ 2560 ทางวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์สำหรับชาวท้องถิ่นทั้งหมด 87 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยสัปดาห์ละ 20 คน รวมทั้งปีจำนวน 980 คน
 
 
 
     กลุ่มเด็กนักเรียนจากโรงเรียนรอบวัดเข้ามาเยี่ยมชม(School Visit) เรียนรู้สมาธิและพระพุทธศาสนาเบื้องต้น ทั้งหมด 9 ครั้ง รวม 295 คน
 
 
 
     นอกจากนั้นทางวัดยังมีโครงการสอนสมาธิให้กับองค์กรต่างๆ และอาจารย์ในวิทยาลัยทั้งหมด 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมจำนวน 95 คน
 
     จัดงานมาฆบูชาจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและกิจกรรม Wrap Up Peace เพื่อสันติภาพ มีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 65 คน
 
     และในวันวิสาชบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศานาได้จัดนิทรรศการพุทธประวัติของพระบรมศาสดา จุดประทีปเวียนประทักษิณ มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 75 คน
 
 

     และกิจกรรมใหญ่สุดท้ายประจำปี คือวันกฐินมหากาลทานหนึ่งปีมีครั้งเดียว ซึ่งในปีนี้เป็นกฐินอัญเชิญติดตั้งหน้าต่างกระจกสี (Stained Glass) เจ็ดฐานวิชชาธรรมกายเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาในต่างแดนในอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล โดยมีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีทั้งหมด 175 คน
 
 
 
     สรุปรวมตลอดปี พ.ศ. 2560 ทุกกิจกรรมและโครงการที่วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษได้จัดขึ้นมีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมทั้งหมด 1,685 คน 
 
     วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลยังคงทำภารกิจนำความสุขภายในสู่คนท้องถิ่นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อปักหลักวิชชาธรรมกายในต่างแดน ขออนุโมทนาบุญกับทุกภารกิจของหมู่คณะและนำบุญมาฝากเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คณะลูกเสือได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอนคณะลูกเสือได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอนHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก