ถูกบังคับให้ทำบุญ


[ 20 ก.พ. 2561 ] - [ 1772 ] LINE it!

ถูกบังคับให้ทำบุญ

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : ไม่พอใจที่ถูกบังคับให้ทำบุญจะเป็นบาปไหมคะ 
 
     พระอาจารย์ : คุณโยมใครที่เอาบุญเอากุศลมาให้เรา เรารับไว้ ทำมากทำน้อยก็ได้ตามความพร้อมของเรา ถือว่าเขาเอาสิริเอามงคลมาให้แก่เรา ผู้ใดปฏิเสธเปรียบเสมือนการปฏิเสธมงคลสิ่งดีงามที่มาถึงบ้าน แล้วขับมงคลออกไป ถ้ามงคลหนีออกไป สิริหนีออกไป เดี๋ยวอัปมงคลจะเข้ามาแทนที่ ฉะนั้นโบราณจะถือว่า ใครมาบอกข่าวบุญ เราจะไม่ปฏิเสธไม่ทำหน้าบูดหน้าบึ้งใดๆทั้งสิ้น แต่ให้อนุโมทนาแล้วก็ทำจะมากจะน้อยก็ทำ อาจจะข้าวสารกำมือหนึ่ง ถ้าปัจจุบันอาจจะบาทหนึ่งก็ได้ โดยที่บอกเขาสักนิดเพื่อไม่ให้เขาขุ่น ว่าเราเหมือนกับไม่เต็มใจ ว่าตอนนี้มันตึงแต่ว่าอยากจะร่วมมาก แต่ตอนนี้ขอร่วมเท่านี้ก่อน ถ้ามีทรัพย์มากจะทำมากขึ้น อันนี้เปรียบเทียบเราจะทำ 10 บาท 50 บาท 100 บาท ไม่มีปัญหา แต่ว่าอย่าปฏิเสธ แล้วรักษาใจเราให้ผ่องใส เจริญพร
 

รับชมคลิปวิดีโอถูกบังคับให้ทำบุญ : ธรรมะจับใจ
ชมวิดีโอถูกบังคับให้ทำบุญ : ธรรมะจับใจ   Download ธรรมะถูกบังคับให้ทำบุญ : ธรรมะจับใจ


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ฐานะดีแต่ทำไมยังทุกข์ฐานะดีแต่ทำไมยังทุกข์

ทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะรัก

ผังการบวชผังการบวชHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมะสอนใจ