คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมบูรณะเจดีย์ 4 แห่ง


[ 27 ก.พ. 2561 ] - [ 1451 ] LINE it!

 
คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมบูรณะเจดีย์ 4 แห่ง
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมบูรณะเจดีย์ 4 แห่ง
 
     คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก ร่วมบูรณะเจดีย์ 4 แห่ง ริมแม่น้ำชินดวย ประเทศเมียนมาร์

คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมบูรณะเจดีย์ 4 แห่ง
 
    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พระมหาคมสัน ธัมมาสันโน, กัลยาณมิตรลลิตภัทร เจนจบ ตัวแทนคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ พระพรชัย พลวธัมโม ประธานองค์การพุทธโลก พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้มอบถวายกองทุนเพื่อบูรณพระเจดีย์ 4 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนริมแม่น้ำชินดวย ตำบลเยสโจ เขตมะกวย

คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมบูรณะเจดีย์ 4 แห่ง
 
     ซึ่งพระเจดีย์ 4 แห่งนี้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มอบปัจจัย และถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ ซึ่งการบูรณะพระเจดีย์ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของชาวพุทธเถรวาทในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
แม่กองบาลีสนามหลวง 4.0 ประกาศผลสอบออนไลน์แม่กองบาลีสนามหลวง 4.0 ประกาศผลสอบออนไลน์

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2561 สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2561 สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย

พิธีตัดปอยผม โครงการอบรมบรรพชาสามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อนพิธีตัดปอยผม โครงการอบรมบรรพชาสามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อนHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา