โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2561


[ 2 ก.ค. 2561 ] - [ 6054 ] LINE it!

 
โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ 2561
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
โทร. 089-754-8925‬ , 086-755-0822
Line ID : 0897548925
Facebook : BhanluDham

 
    ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ระเบียง 3 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

กำหนดการ

    เปิดโครงการ       วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
    พิธีตัดปอยผม     วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
    พิธีบรรพชา        วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
    พิธีอุปสมบท       วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
    วันเข้าพรรษา     วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
    วันออกพรรษา    วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
    จบโครงการ       วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้บวช

     • เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี
     • สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
     • เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
     • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น
       โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด เป็นต้น
     • ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
     • ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อห่มจีวร
     • ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
     • มีคุณสมบัติผู้บวชอื่น ๆ ตามกฎของมหาเถรสมาคม

หลักฐานการสมัคร

     • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
     • สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
     • ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV
 
 
ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง

     • ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด
     • เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย จำนวน 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
     • ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก
        แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
     • กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
     • ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
     • ผ้าห่มสีเหลือง จำนวน 1 ผืน
     • มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย 4 ใบ
     • รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่

ของที่ไม่ใช้ในการอบรม

     • หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ(Meditation)
     • อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
     • เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4
     • กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
     • ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
     • อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
     (หมายเหตุ: คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม

     • วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ
     • บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด
 
 
อานิสงส์การบวชพระ
 
    จะเห็นได้ว่า บุญใหญ่จากการบวชพระนั้น มีอานิสงส์มากมาย ปิดอบาย ไปสวรรค์ มีความสุข ในปัจจุบัน ในคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ว่า "บุคคลใดมี จิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้อนุญาตให้บุตรบวช ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 8 กัป ถ้าบวช เป็นพระได้รับอานิสงส์ 16 กัปส่วนบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสแบบญาณสัมปยุตผุดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใคร ชักชวน ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 32 กัป ถ้าบวชเป็นพระ ได้รับอานิสงส์ 64 กัป"

     ระยะเวลา 1 กัปนั้น ท่านอุปมาว่า ภูเขาหิน แท่งทึบ หนา 1 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์สูง 1 โยชน์ เมื่อครบ 100 ปี มีผู้เอาผ้าทิพย์ สีขาวอ่อนนุ่มมาลูบภูเขานี้สักหนึ่งครั้ง เมื่อไรที่ภูเขานี้ราบเรียบ เสมอพื้นดิน ความยาวนานนั้นนับได้ว่าเป็น 1 กัป

 
อานิสงส์การบวช (โดยสังเขป)
 
     • ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็น ส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย
     • แม้ฐานะเดิมมาจากสามัญชน แต่เมื่อบวชแล้ว จะได้รับการเคารพนับถือ เหมือนผู้ที่บวชมาจากชนชั้นสูง
     • สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์กว่าฆราวาส
     • มีโอกาสทำสมาธิได้ดีกว่าและก้าวหน้ากว่าฆราวาส
     • ได้บรรลุฌาน อภิญญา มรรคผล นิพพาน
     • เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับญาติโยม
     • เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม
     • เป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพโลกอย่างแท้จริง

    เมื่อท่านชายได้ทราบเช่นนี้แล้ว จะรอช้าอยู่ไย หากรู้ว่าท่านได้สิทธิ์นี้ ไยต้อง ละสิทธิ์สิทธิ์นี้มีผลต่อตัวท่าน มีผลต่อพระพุทธศาสนา มีผลต่อสันติภาพโลกอีกมากมาย ดังนั้น มาพร้อมใจกันบวชเป็นหนึ่ง ในแสนรูปผู้ยอยกพระพุทธศาสนากันเถิด
 
     ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คิดอยากทำความดี เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ทดแทนคุณแผ่นดิน ทดแทนคุณพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา ให้เกิดผลคุ้มค่ามากที่สุดกับการได้เกิดเป็นชาย การบวชพระ คือคำตอบที่ดีที่สุด..
 
 
 

 

 
 
*****************
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 11รับสมัครบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 11

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้ (ห้องเรียนต้นแบบ)ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้ (ห้องเรียนต้นแบบ)

8 ก.ค. ชาวคลองสามร่วมสร้างบุญใหญ่8 ก.ค. ชาวคลองสามร่วมสร้างบุญใหญ่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์