โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ อบรมศีลธรรม


[ 2 ส.ค. 2561 ] - [ 831 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ อบรมศีลธรรม
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ อบรมศีลธรรม

     ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์สุรินทร์ จัดอบรมศีลธรรมแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ อบรมศีลธรรม

     เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียน บ้านโคกอารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นเด็กเก่งและดี มีความรู้ควบคู่ศีลธรรม และได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรักความสะอาด รักความเป็นระเบียบ มีความสุภาพ  ตรงต่อเวลา และรักการนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ และรักพระพุทธศาสนา ซึ่งน้องๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และสนุกสนานไปกับการเข้าฐานกิจกรรม มารยาทชาวพุทธ, ฐาน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย พร้อมทั้งฟังธรรมเรื่องพระคุณพ่อแม่จากพระอาจารย์ด้วย นอกจากนี้น้องๆ นักเรียนยังได้ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ 

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ อบรมศีลธรรม

      สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้น้องๆได้รับทั้งความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะที่บ้านและที่โรงเรียน และยังรู้จักรักบุญกลัวการทำบาป รักความสะอาด มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ อันจะส่งผลต่อการเรียนที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ อบรมศีลธรรม

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
มูลนิธิธรรมกาย ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว 2000 ชุดมูลนิธิธรรมกาย ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว 2000 ชุด

พิธีตัดปอยผม โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นวันธรรมชัยพิธีตัดปอยผม โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นวันธรรมชัย

ที่พักสงฆ์แก้วโก-ลก จัดพิธีถวายเทียนพรรษา 9 วัดที่พักสงฆ์แก้วโก-ลก จัดพิธีถวายเทียนพรรษา 9 วัดHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา