วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า


[ 29 ส.ค. 2561 ] - [ 16062 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

     วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดพิธีทอดผ้าป่าและพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในเทศกาลสารทจีน

วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า พร้อมทั้งอาราธนาศีล 5 และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าประจำเดือนสิงหาคม โดยมีกัลยาณมิตร Jessie Ooi และกัลยาณมิตรLee Chin Wee เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

      ส่วนภาคบ่ายได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในเทศกาลสารทจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน โดยเทศกาลสารทจีนถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ และเนื่องด้วยเทศกาลสารทจีน ชาวจีนในมาเลเซีย มีความเชื่อเรื่องเปิดประตูนรกจึงได้จัดพิธีเพชรตัดเพชรขึ้นในทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่าย เพราะจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วตลอดทั้งเดือน

วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันธรรมชัยวัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันธรรมชัย

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญวันธรรมชัยวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญวันธรรมชัย

ชาวท้องถิ่น เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ชาวท้องถิ่น เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ