พิธีบรรพชาโครงการบูชาธรรมรุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


[ 4 ก.ย. 2561 ] - [ 16055 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พิธีบรรพชาโครงการบูชาธรรมรุ่น 101 ปี
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีบรรพชาโครงการบูชาธรรมรุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการบูชาธรรม รุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พิธีบรรพชาโครงการบูชาธรรมรุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน นาคธรรมทายาทในโครงการบูชาธรรม รุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบท โดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งโครงการบูชาธรรม รุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จัดขึ้นเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

พิธีบรรพชาโครงการบูชาธรรมรุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     ซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณมากเมื่อ 101 ปี ก่อนท่านได้สละชีวิตเพื่อค้นพบวิชชาธรรมกายในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ณ วัดโบสถ์บนบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี ถ้าไม่มีท่าน เราก็ไม่อาจรู้จักการเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะพาเราเข้าถึงความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ ซึ่งถ้าใครได้บวชแสดงความกตัญญูบูชาท่านถือว่าได้บุญมาก หากท่านใดไม่สามารถบวช  ก็สามารถมีส่วนในการบวชโดยการสนับสนุนโครงการบวชก็ได้บุญมากเช่นกัน

พิธีบรรพชาโครงการบูชาธรรมรุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

      สำหรับโครงการบูชาธรรม รุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ได้จัดอบรมระหว่างตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 25 กันยายนพุทธศักราช 2561 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมเข้าค่ายศีลธรรม นร.โรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยากิจกรรมเข้าค่ายศีลธรรม นร.โรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลีศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

สวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์สวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา