ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561


[ 14 ก.ย. 2561 ] - [ 885 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี พุทธศักราช 2561

ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561

     ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัด ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนแกนนำให้เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบด้านศีลธรรม ไปถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันได้

ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเกียรติจากนายภัทรศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มตามสหวิทยาเขต จากนั้นได้เรียนรู้กิจกรรม Activity base leaning บทฝึกห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม

ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561

     และได้ระดมความคิดโครงงานของแต่ละสถานศึกษา พร้อมออกมานำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการทำกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบในสถานศึกษาของตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งแก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ชมรมพุทธศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมชวนน้องมาสวดมนต์ ปีที่ 2ชมรมพุทธศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมชวนน้องมาสวดมนต์ ปีที่ 2

รร.สะพานที่ 3 จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรรร.สะพานที่ 3 จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ชาวเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา