พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น สอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่น


[ 17 ก.ย. 2561 ] - [ 16053 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น
สอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่น 
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น สอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่น

     พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น ได้สอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่น ณ วัดโจเอนจิ เขตชินจูกุ โตเกียว

พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น สอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่น

      พระอาจารย์ธนาวุฒิ ติสฺสโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น ได้สอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่น ณ วัดโจเอนจิ เขตชินจูกุ โตเกียว ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายเรื่องการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าทุกท่านฝึกการทำสมาธิทุกวันจนเกิดความเคยชินก็จะการเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถทำได้ในทุกวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังเทศน์ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้สอนเรื่อง สติ และ สมาธิ ให้ฝึกความคู่กันไป ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ให้ค่อยๆแก้ไข ให้มีสติและมีสมาธิในการดำเนินชีวิต ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านรับฟังพระอาจารย์เทศน์สอนด้วยความตั้งใจ

พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น สอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่น

     หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำการสวดมนต์ ก่อนที่จะได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็นอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้พระอาจารย์ก็ได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาญี่ปุ่น 20 นาที ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกผ่อนคลาย บางท่านที่ได้ฝึกสมาธิภายหลังจากนั่งแล้วก็มีความรู้สึกสงบที่ใจมากขึ้น และรู้สึกดีกับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มาก ถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไป
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษผู้มีบุญ รุ่นที่ 5วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษผู้มีบุญ รุ่นที่ 5

วัดพระธรรมกายสก็อตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายสก็อตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ