รายการกฎแห่งกรรมและธรรมเพื่อประชาชนที่ออกอากาศทางวิทยุ ทั่วประเทศ


[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ 18344 ] LINE it!


จังหวัด/ชื่อสถานี
ออกอากาศระบบ
วันเวลาออกอากาศ
รายการที่ออกอากาศ
จังหวัด
สถานี
ระบบ
ความถี่
วัน
เวลา
กฏแห่งกรรม
ธรรมะเพื่อประชาชน
  กรุงเทพฯยานเกราะ A.M.1305 KHZจ.-ศ.
05.00-06.00 น.
  กรุงเทพฯเสียงสามยอด A.M.1179 KHZจ.-ศ.
19.30-20.00 น.
 
  กรุงเทพฯม.ก. บางเขน A.M.1107 KHZจ.-ศ.
20.00-20.25 น.
 
  สระบุรียานเกราะ AM693 KHZจ.-ศ.
20.00-20.25 น.
  เชียงใหม่ม.ก. A.M.612 KHZจ.-ศ.
20.00-20.25 น.
 
  พะเยาตรภ. 5 F.M.107.75 MHZจ.-ส.
04.45-05.15 น.
 
  ขอนแก่นม.ก. A.M.1314 KHจ.-ศ.
20.00-20.25 น.
 
  อุดรธานียานเกราะ A.M. 684 KHZจ.-ศ.
20.00-20.30 น.
 
  นครราชสีมาท.อ. 3 A.M.1431 KHZจ.-ส.
20.00-20.30 น.
 
  ยโสธรจ.ส. 4 A.M.1404 KHZจ.-ศ.
08.00-08.30 น.
 
  ชัยภูมิจ.ส. 5 A.M. 567 KHZจ.-ส.
20.30-21.00 น.
 
  สัตหีบ ชลบุรีสทร. 5 A.M720 KHZ จ.-ส.
19.30-20.00 น.
 
  จันทบุรีทอ. A.M. 954 MHZ จ.-ส.
05.00-05.30 น.
 
   F.M.93.25 MHZจ.-ส.
05.00-05.30 น.
 
 เสียงชุมชนจันทร์ F.M. 101.75 MHZ จ.-ส. 05.00-06.00 น.
  สุพรรณบุรีกองทัพภาค 1 A.M.1404 KHZจ.-ศ.
08.30-09.00 น.
 
  สงขลาม.ก. A.M.1269 KHZจ.-ศ.
20.00-20.25 น.
 
  นครศรีธรรมราชกองทัพภาค 4 A.M.1044 KHZจ.-ส.
20.00-20.30 น.
 
  พังงาตรภ. 8 F.M.106.5 MHZจ.-ส.
20.30-21.00 น.
 
  นราธิวาส ตรภ. 9 F.M.88.25 MHZจ.-ส.
05.00-05.30 น.
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คู่มือแสดงขั้นตอนการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมคู่มือแสดงขั้นตอนการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

รูปแบบการติดตั้งจานดาวเทียมรูปแบบการติดตั้งจานดาวเทียม

ศูนย์ดาวธรรมมาตรฐานศูนย์ดาวธรรมมาตรฐานHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แนะนำช่อง DMC