ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรประจำสัปดาห์


[ 16 ต.ค. 2561 ] - [ 16056 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรประจำสัปดาห์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรประจำสัปดาห์

     ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตักบาตรประจำสัปดาห์

ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรประจำสัปดาห์

     คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ณ ลานสมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความเมตตาจากพระศุภกฤษ พลวิชฺโช เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากธุดงคสถานพิษณุโลกรวม 9 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ และได้รับเกียรติจากผ็ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์บุญเรือง คำศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธี

ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรประจำสัปดาห์

     สำหรับการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้ ทางชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งทางชมรมพุทธศาสน์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำบุญ จึงได้จัดตักบาตรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล ให้จิตใจผ่องใส นอกจากนี้ยังเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความประพฤติที่ดีงามและค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งการที่นักศึกษาได้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการฝึกการเป็นผู้ให้ และเป็นการอุปถัมภ์บำรุงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย

ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรประจำสัปดาห์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีตัดปอยผมและปลงผม โครงการสามเณรดี ศรีเมืองลุงพิธีตัดปอยผมและปลงผม โครงการสามเณรดี ศรีเมืองลุง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝนศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา