สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561


[ 19 ต.ค. 2561 ] - [ 10940 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561

      พระภิกษุสามเณร 300 กว่ารูปในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้าสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พุทธศักราช 2561 ณ วัดพระธรรมกาย

สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561

      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานเปิดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งอ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง โดยย่อความว่า ศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกเป็นคำรวมว่าพระพุทธศาสนา เป็นสมบัติล้ำค่าในโลกที่พุทธบริษัททั้งบรรพชิต คฤหัสถ์ได้รับไว้และสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ความดำรงตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาอาศัยมูลปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ ปริยัติการศึกษาเล่าเรียนท่องบ่นทรงจำไว้ซึ่งศาสนธรรมอย่างหนึ่ง ปฏิบัติ คือ การฝึกหัดกายวาจาใจให้ดำเนินไปตามศาสนธรรมที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั้นอย่างหนึ่ง

สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561

     ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนธรรม จึงต้องอาศัยการปริยัติที่ถูกทางเป็นเบื้องต้นผล คือ ความสุขความเจริญในชีวิต การนับถือพระพุทธศาสนา จึงมีความหมายทั้งแก่ตนและสังคม อำนวยคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ การสอบธรรมสนามหลวงนั้น จึงเป็นอีกวาระหนึ่งที่จะแสดงถึงความเจริญงอกงามและความดำรงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ที่จะเป็นผลสืบไปในอนาคตเพื่อทดสอบความเข้าใจ และความมั่นใจถึงภาวะที่แน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนา จะได้แน่ใจว่าเราทั้งหลายมีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายทั้งจากภายในและภายนอกพร้อมที่จะธำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลัง สมกับที่ได้มาบรรพชาอุปสมบทเป็นศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา โดยภายในสนามสอบวัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุสามเณร 300 กว่ารูปในเขตอำเภอคลองหลวงจาก 21 วัด เข้าสอบได้แก่ วัดบางขัน, วัดพืชนิมิต, วัดคุณหญิงส้มจีน, วัดทวีการะอนันท์, วัดกล้าชอุ่ม, วัดคลองสอง, วัดกลางคลองสาม, วัดเกิดการอุดม, วัดสว่างภพ, วัดมงคลพุการาม, วัดตะวันเรือง, วัดเพิ่มทาน, วัดหัตถสารเกษตร, วัดศิริจันทาราม, วัดแสวงสามัคคีธรรม, วัดปัญญานันทาราม, วัดผลาหาร, วัดพุทธชินวงศ์วนาราม, วัดหว่านบุญ, วัดอู่ข้าว และวัดพระธรรมกาย

สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561

     สำหรับการสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม โดยสอบวิชา 1.วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 2.วิชาธรรม 3.วิชาพุทธ และ 4.วิชาวินัยมุข ซึ่งพระภิกษุและสามเณรทุกรูปมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำข้อสอบเป็นอย่างมาก
 
สอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงคสถานนครธรรม จัดค่ายอบรมศีลธรรมธุดงคสถานนครธรรม จัดค่ายอบรมศีลธรรม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล 5ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล 5

ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา