พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี


[ 20 ต.ค. 2561 ] - [ 16060 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

     ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ประจำปีพุทธศักราช 2561

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

      เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ปีพุทธศักราช 2561 กิจกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาท ได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี เพื่อประกอบพิธีขอขมา รับผ้าไตร และบาตรจากผู้ปกครอง โดยท่านประธานฝ่ายฆราวาสได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งน้อมนำพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  
 
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

     จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำขอขมาผู้ปกครอง ก่อนที่ผู้ปกครองจะได้มอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ด้วยความปลาบปลื้มปีติของทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ปกครองและตัวนาคธรรมทายาทเอง หลายท่านน้ำตาเย็นไหลออกมาด้วยความซาบซึ้งใจ

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

      หลังจากนั้นเป็นพิธีขอบรรพชาสามเณร โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเสงี่ยม สุวโจ เจ้าคณะอำเภอวังม่วง เป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมกับประกอบพิธีคล้องอังสะให้กับนาคธรรมทายาท ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายบาตรแด่สามเณรผู้บวชใหม่ พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และสามเณร ซึ่งทุกๆกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยบุญกุศล และเป็นไปเพื่อสืบทอดงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คณะสงฆ์อำเภอเมือง, ยี่งอ, บาเจาะ ร่วมสอบธรรมสนามหลวงคณะสงฆ์อำเภอเมือง, ยี่งอ, บาเจาะ ร่วมสอบธรรมสนามหลวง

คณะกัลฯ จ.ชลบุรี จ.ร้อยเอ็ด ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคณะกัลฯ จ.ชลบุรี จ.ร้อยเอ็ด ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธานHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา