วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 23 ต.ค. 2561 ] - [ 1124 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์

     วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์

     โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม เมื่อถึงเวลาสว่าง ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์

     ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช จากนั้นทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุลพร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์

      และในโอกาสนี้พระอาจารย์ชวณัฐ อุปสโม ได้แสดงธรรมเรื่องกฎแห่งกรรม โดยมีใจความว่า กฎแห่งกรรมนั้นมีอยู่จริง ใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้นอย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นรกสวรรค์มีจริง ภพภูมิหลังความตายมีอยู่จริง สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนภายในและศึกษาวิชชาของพระพุทธเจ้า จากนั้นทุกท่านได้เดินทางไปปล่อยปลาที่สวนสาธารณะ Sedgwick County Park ร่วมกันด้วยความปลื้มปีติเบิกบานกันทุกคน

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระวัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ