สามเณรภาคฤดูหนาว ศ.ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา


[ 23 ต.ค. 2561 ] - [ 16050 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
สามเณรภาคฤดูหนาว ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์
ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สามเณรภาคฤดูหนาว ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

     สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาวรุ่นที่ 3 ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

สามเณรภาคฤดูหนาว ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

     โดยในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา สามเณรที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาวรุ่นที่ 3 ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ธรรมยาตราเริ่มจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ โดยจุดหมายปลายทางไปยัง วัดเก่าน้อยโนนรัง อำเภอกมลาไสย ซึ่งพักระหว่างทางที่วัดบ้านท่าเพลิง และเดินทางต่อไปยัง วัดบ้านเก่าน้อยโนนรัง รวมระยะทาง 2 กิโล โดยเส้นทางการเดินธรรมยาตราแม้อากาศจะร้อน อบอ้าวก็ตาม ไม่ได้ทำให้สามเณรย่อท้อเลยแม้แต่น้อย เพราะถือเป็นการฝึกความอดทน ในการเป็นสามเณรแท้ และเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมที่ได้มาให้การต้อนรับด้วยใจที่ปลื้มปีติ ถือเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตที่ดีงามของสามเณรทุกรูป

สามเณรภาคฤดูหนาว ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

     ทั้งนี้เมื่อสามเณรได้ธรรมยาตราไปถึงวัดบ้านเก่าน้อยโนนรัง พระครูจันทะสะราภิรม จะนะทะสะโร เจ้าอาวาสวัดเก่าน้อยโนนรัง เมตตาเดินนำสามเณร และได้มีคณะศรัทธาสาธุชน ได้มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมถึงได้ประกอบพิธีล้างเท้าเช็ดเท้าสามเณร สร้างความปลาบปลื้มปีติให้กับคณะศรัทธาสาธุชนเป็นอย่างยิ่ง

สามเณรภาคฤดูหนาว ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

     หลังจากประกอบพิธีล้างเท้าเสร็จแล้ว สามเณรทุกรูปได้รวมใจกันรับบุญทำความสะอาดวัดเก่าน้อยโนนรัง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรม เพื่อความสว่างไสวบริเวณลานวัด โบสถ์และศาลาการเปรียญ ทำความสะอาด เช็ดพระพุทธรูป ขัดพื้น ขัดกำแพงโบสถ์ ทำให้สามเณรทุกรูปได้เห็นคุณค่าในพระพุทธศาสนา และได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับชาวบ้าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอะเลิศเบิกบานและมีความสุขของสามเณรทุกรูป ที่ได้มีส่วนสำคัญในการสืบทอดและรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

 


Desktop Version Desktop Version    



บทความที่เกี่ยวข้อง
สามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลีศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ชพส. จัดกิจกรรม Social Innovation Campชพส. จัดกิจกรรม Social Innovation Camp



Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา