ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


[ 13 พ.ย. 2561 ] - [ 802 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

     ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชรและเป็นกองทุนรักษาพระภิกษุอาพาธ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

     สำหรับพิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จังหวัดนครราชสีมา ในปีนี้ ได้จัดขึ้น เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา และเป็นกองทุนรักษาพระภิกษุอาพาธ โดยมีพระอาจารย์สุนันท์ ปัญญานันโท ที่ปรึกษาประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา เป็นประธานสงฆ์ และประธานกฐินในปีนี้ คือครอบครัว จิวัจฉรานุกูล กิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะศรัทธาสาธุชน คณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ตามด้วยคณะประธานใหญ่ ได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ ใจที่ใสบริสุทธิ์ ที่เกิดจากความตั้งใจในการมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ทุกท่านที่มาในวันนี้ มากันด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และอยากจะให้พระพุทธศาสนาได้ขยายและสืบทอดออกไปยังชั่วลูกชั่วหลาน เพื่อไว้ให้ลูกหลานได้มาศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

     จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดา โดยมีกัลยาณมิตรนงกรณ์ จิวัจฉรานุกูล เป็นผู้แทนนำกล่าว, ส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน โดยมีคุณแม่นิภาพรรณ และ กัลยาณมิตรอภิชาต จิวัจฉรานุกุล เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายกองทุนฟื้นฟูพระภิกษุอาพาธ พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่ท่านประธานกฐินจะได้ถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวเผดียงสงฆ์ และอุปโลกกฐิน จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ เพื่อนำไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชรแห่งนี้เพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

      สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชรแห่งนี้ได้ผืนแผ่นดินผืนแรกจากเจ้าภาพผู้มีบุญถวายไว้ในพระพุทธศาสนา หลังจากนั้นพระอาจารย์และหมู่คณะได้นำทีมพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุง อาคารที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม หอฉัน โรงครัว รวมถึงบริเวณโดยรอบทั้งหมด ได้มีการอบรมอุบาสิกาแก้วในปี 2552 เป็นรุ่นแรก และมีการจัดบวชพระภิกษุ สามเณร รวมถึงจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และขณะนี้ได้มีการซื้อที่ดิน เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่รักษาพระภิกษุอาพาธต่อไป
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ

ชาวไต้หวัน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวไต้หวัน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

ชาวจีน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวจีน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา