พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561


[ 24 พ.ย. 2561 ] - [ 16066 ] LINE it!


พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
แด่คณะพระภิกษุ - สามเณรวัดพระธรรมกาย
 
วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 
    ผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดีย่อมได้ของดี ผู้ให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ในยามที่เหมันตฤดูมาเยือน เสมือนอันเป็นโอกาสดีของเราพุทธ จะได้น้อมถวายของที่เลิศ ที่ประเสริฐ และประณีต เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ยังความอบอุ่นแก่คณะสงฆ์ อันจะเกลี้อกูล แก่การศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสร้างความทรงจำอันแสนดีส่งท้ายมีเก่าตอนรับปีใหม่ โดยการถวายกองทุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว ประจำปีพุทธศักราช 2561 แด่คณะพระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกาย และศูนย์สาขาในประเทศ และศูนย์สาขาในต่างประเทศทั่วโลก

กำหนดการ

    เวลา 09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
    เวลา 10.30 น. พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
    เวลา 11.15 น. เสร็จพิธี / รับประท่านอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
และผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือ หมายเลขโทรศัพท์
 
โทร. 094-454-2541 , 083-540-5006 , 086-893-5907
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครบรอบ 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครบรอบ 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธรรมกายขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธรรมกาย

ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ  ครั้งที่ 24ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 24Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์