โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7


[ 14 ธ.ค. 2561 ] - [ 18282 ] LINE it!


โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7
"รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"
 
ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
 
 
 
 
     ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,135 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

 
    สืบเนื่องจากเทศกาลเริ่มศักราชใหม่ 2562 องค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์กรพุทธโลก (พล) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"

     ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้หลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรมอปจายนมัย ทำให้สังคมไทยสงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
เส้นทางพระผู้ปราบมาร

    คือเส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของท่าน จึงพร้อมใจสถาปนาสถานที่ 7 แห่ง ขึ้นเป็นสถานที่สำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
 
 
วัตถุประสงค์
 
    1. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสืบสานพุทธประเพณี
    2. เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจาารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
    3. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
    4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" ตามหลัก "บวร"
    5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
    6. เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ
 
ระยะเวลา

     ระหว่างวันที่ 2 - 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

สถานที่

     พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร
 
 
ข้อแนะนำในการโปรย
กลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นอย่างถูกหลักวิชชาในพื้นที่อนุสรณ์สถาน

      1. ควรเตรียมกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นใส่พาน ถาดหรือภาชนะที่สะอาดไว้ล่วงหน้า

      2.ควรเตรียมที่รองนั่งให้พร้อม และนั่งในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้

      3. ควรสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระธรรมยาตรา

      4. เมื่อไปถึงบริเวณรอต้อนรับพระธรรมยาตรา ควรทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดเศษหินหรือหนามต่าง ๆ ออกจากพื้นที่ และเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อย

      5. ควรโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นบนเสื่อที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ เพื่อความเป็นระเบียบ

      6. ควรโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น เมื่อพระธรรมยาตราใกล้เข้ามาในระยะห่างประมาณ 50 เมตร และไม่ควรโปรยบนหลังเท้าหรือโปรยใกล้ท่าน เพราะจะทำให้ขบวนหยุดชะงัก

      7. ไม่ควรปูผ้าหรือวัสดุใด ๆ บนกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ให้มีเฉพาะกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นล้วน ๆ

      8. ก่อนที่พระธรรมยาตราจะมาถึง ควรอฐิษฐานจิตสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนี

      9. ระหว่างร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ไม่ควรทักทายหรือชวนพระธรรมยาตราสนทนา ไม่ควรถวายจตุปัจจัย และน้ำปานะ หากมีจิตศรัทธาให้ถวายแด่ที่รถพระเจ้าหน้าที่ หรือถวายที่พักของพระ

     10. ควรประนมมือและกล่าวคำว่า "สาธุ" ตลอดเวลาที่ต้อนรับพระธรรมยาตรา และทำใจให้ผ่องใส นึกกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา
 

ข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

    1. ควรศึกษาตารางกิจกรรมของพระธรรมยาตราล่วงหน้า
 
    2. ควรศึกษาตำแหน่งของอนุสรณ์สถานทั้ง 6 แห่งที่มีการจัดกิจกรรม
 
    3. ควรถึงพื้นที่ของอนุสรณ์สถาน ที่จัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 
    4. ควรรวมตัวกันมาเป็นหมู่คณะด้วยรถบัส เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการร่วมงาน กรณีวัดโบสถ์บน พิธีตักบาตร วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ให้มาโดยรถตู้ เพราะรถบัสเข้าพื้นที่ไม่ได้
 
    5. ให้จอดรถในสถานที่จอดรถของอนุสรณ์สถานแต่ละแห่งตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้
 
    6. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรอย่างเคร่งครัด
 
    7. ให้เคารพสิทธิและเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสถานที่นั้นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร.02-831-1234  www.gbnus.com
 
และติดตามภาพกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.dhammakaya.net , www.dmc.tv ,  www.gbnus.com
 
 
พระของขวัญ ผู้ไปร่วมต้อนรับคณะสงฆ์
 
 
 
 
"คำถามที่คนอยากรู้มากที่สุด เกี่ยวกับธรรมยาตรา"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
   
    
   
   
   
   
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
   
 
   
                                      ธรรมยาตรา มหากุศล

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ตารางกิจกรรม ธรรมยาตรา ปีที่ 7 (6 จังหวัด)ตารางกิจกรรม ธรรมยาตรา ปีที่ 7 (6 จังหวัด)

ข้อปฏิบัติด้านการจราจร ในงานธรรมยาตราข้อปฏิบัติด้านการจราจร ในงานธรรมยาตรา

ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมยาตรา