วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 24 ธ.ค. 2561 ] - [ 16053 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

     วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ มีสาธูชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร นิรันดร์ กัลยาณมิตรสุภามาศ ตันฑวิวัฒน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำจตุปัจจัยร่วมบุญถวายแด่คณะสงฆ์ ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

      ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมเป็น 2 ห้อง สำหรับชาวท้องถิ่น และชาวไทย ซึ่งชาวท้องถิ่นได้รับฟังธรรมะภาคภาษาอังกฤษจากพระอาจารย์แซนเดอร์ เขมธัมโม ผ่านทางออนไลน์ ส่วนสาธุชนชาวไทย ก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมี พระอาจารย์ณรงค์ คุเณสโก เป็นประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมธรรมยาตราโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโวกิจกรรมธรรมยาตราโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโววัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโววัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโวHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ