ข้อปฏิบัติด้านการจราจร ในงานธรรมยาตรา


[ 30 ธ.ค. 2561 ] - [ 16199 ] LINE it!

 
ข้อปฏิบัติด้านการจราจร ในงานธรรมยาตรา
 
 
     1. ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถทุกค้นปฏิบัติระบบจราจรที่จัดไว้ และทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรที่จัดไว้
 
     2. งดจอดรถบริเวณไหล่ทางในทุกสถานที่ ทุกกรณี เพราะจะทำให้การจราจรติดขัด ส่งผลให้คนในพื้นที่เดือนร้อน
 
     3. ขอความร่วมมือจอดรถในลานจอดที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ เช่น รถบัสจอดในลานจอดรถบัส รถส่วนบุคคล รถตู้ จอดในลานจอดรถส่วนบุคคล
 
     4. กรณีจอดเพื่อส่งคนลง ควรจอดส่งในจุดส่งตนลงที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้หรือจอดในลานให้เรียบร้อย แล้วเดินเข้าพื้นที่จัดงาน
 
    5. พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ในพื้นที่วัดโบสถ์บน งดการจัดรถบัส เนื่องจากสะพานบริเวณวัดตะเคียนคับแคบ และมีปริมาณรถที่มาวัดตะเคียนในช่วงเช้าเป็นจำนวนมาก และจะไม่มีการจ่ายปัจจัยค่าเช่ารถบัสที่จัดมาในพิธีนี้ทุกกรณี

     6. ทุก ๆ พิธี ในพื้นที่อนุสรณ์สถานบางปลา ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถทุกประเภท โดยเฉพาะรถตู้ งดการแซงย้อนเลนในทุกกรณี เนื่องจากมีรถมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเป็นถนน 2 เลน จึงจะทำให้การจราจรติดขัดและสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

 
บทความที่เกี่ยวข้องกับธรรมยาตรา
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ต้อนรับพระธรรมยาตราคำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ต้อนรับพระธรรมยาตรา

ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมยาตรา