กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา


[ 16 ม.ค. 2562 ] - [ 16325 ] LINE it!

 

กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7
"รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"
 

      กรณีที่มีการเผยแพร่ภาพการฉันอาหารของพระธรรมยาตราสู่ออนไลน์ และมีกระแสวิจารณ์จากโซเชียลมากมาย


ในเรื่องการฉันบุฟเฟต์ มีตัวอย่างที่ดีในธรรมบท

     1. ในเรื่องการฉันเเบบบุฟเฟ่ต์
 
      มีในเรื่อง มาติกคาม (ผู้ใหญ่บ้านเป็นสตรี บรรลุอนาคามิผล ได้พิจารณาเห็นว่า ภิกษุที่ตนอุปัฏฐากอยู่ ได้อาหารที่ไม่เป็นสัปปายะ จึงได้จัดภัตตาหารหลากหลาย แล้วให้ภิกษุได้เลือกตามปรารถนา เมื่อได้โภชนะที่สัปปายะ (ที่ตนชอบ) พระภิกษุเหล่านั้น ก็มีจิตสงบ แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งสิ้น

    จึงสรุปตามกรณีนี้ได้ว่า " ถ้าหาก กล่าวถวายเสร็จแล้ว ภิกษุก็สามารถเลือกฉันภัตตาหารได้ เพื่อความเป็นสัปปายะของแต่ละรูป ดังนั้น การฉันบุพเฟต์ จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะว่าพระภิกษุประพฤติผิดได้"

พม.รณภพ กิตฺติธมฺโม ปธ.9  วัดพระธรรมกาย
 
 
 
 
    มุมมอง "องอาจ" ต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป ในโครงการฯ ปีที่ 7 ขณะนี้

    ภาพที่มีการเผยแพร่ลงสู่สังคมออนไลน์นั้น เป็นภาพการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 ซึ่งมีจำนวนพระธรรมยาตรา 1,135 รูป ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2562  และภาพดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในพื้นที่วัดพระธรรมกาย

    ในทุกเช้ามีการจัดพิธีกล่าวคำถวาย เพื่อให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการถวายภัตตาหารร่วมกัน ส่วนภัตตาหารที่ญาติโยมนำมาถวาย ก็เกิดจากความศรัทธา และ คณะพระสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวข้องในการจัดภัตตาหาร ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น

    ส่วนที่วัดพระธรรมกายนั้น ปกติพระภิกษุท่านฉันที่หอฉันฯ และโรงครัว ซึ่งผู้ดูแลโรงครัว ก็จะจัดภัตตาหารเพื่อน้อมประเคนถวายที่หอฉัน โดยลักษณะการฉันก็จะนั่งฉันเป็นวงกลม แต่เมื่อเป็นกิจกรรมพิเศษในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 ซึ่งเป็นเส้นทางชีวประวัติของหลวงปู่วัดปากน้ำ ในพื้นที่ 6 จังหวัด กับอนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในกิจวัตรกิจกรรมของพระธรรมยาตรา

การถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เริ่มต้นจะญาติโยมที่รวมตัวกัน
ซึ่งพิธีถวายภัตตาหารเริ่มประมาณ 6.30 น.

     1. ญาติโยมร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ผู้แทนคณะพระธรรมยาตรา 
     2. ผู้แทนคณะสงฆ์รับประเคนภัตตาหาร ที่ญาติโยมมาถวายแด่พระธรรมยาตรา
     3. เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวในการว่างภัตตาหาร ตามแถวที่ได้เตรียมไว้ให้ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
         และ การจัดการในรูปแบบนี้ ไม่ต่างจากวัดทั่วๆ ไป ที่มีการขบฉันของพระจำนวนมาก
         ไม่ใช่แค่วัดพระธรรมกาย
     4. พระธรรมยาตราเดินแถวรับภัตตาหาร (รับด้วยบาตร) และให้พร
     5. พระพิจารณาขบฉัน และฉัน ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้
     6. พระธรรมยาตราล้างบาตร


*** พระธรรมยาตราฉันมื้อด้วย คือ มื้อเช้า
*** พระธรรมยาตราฉันในพื้นที่ ที่เจ้าหน้าจัดไว้ให้
*** พระธรรมยาตราพักตามที่ เจ้าหน้าที่จัดพื้นที่ให้

ในส่วนของคณะทำงาน

    1. รักษาศรัทธาญาติโยม เมื่อมีจิตตั้งใจในการมีถวายภัตตาหาร แด่คณะพระธรรมยาตรา

    ซึ่งโครงการธรรมยาตรา มิใช่เพื่อประโยคของบุคคลใด องค์กรใด วัดใด แต่ทำไปเพื่อพระพุทธศาสนาโดยรวม

Art Channel : 15 มกราคม พ.ศ. 2562
คุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย
 
 
 
 
 
 

ภาพการขบฉันของสายพระป่า
 
 
 
 
 
 

     กระแสวิจารณ์จากโซเชียล ส่วนใหญ่คนเข้าใจว่าไม่ได้เป็นการกินแบบบุฟเฟ่ต์อย่างที่มีคนนำไปวิพากษ์วิจารณ์ 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดพระธรรมกาย

คำอวยพรวันสงกรานต์ ภาษาอังกฤษคำอวยพรวันสงกรานต์ ภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2562ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์