ธรรมยาตรา มหากุศล


[ 24 ม.ค. 2562 ] - [ 767 ] LINE it!

 
“ธรรมยาตรา มหากุศล”

 
“ติฏฺฐนฺเต นิพฺพุเต จาปิ    สเม จิตฺเต สมํ ผลํ
เจโตปสาทเหตุมฺหิ        สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคตึ

     พระตถาคตยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดี เมื่อมีจิตเลื่อมใสเสมอกัน ผลบุญก็เสมอกัน สัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติ เพราะเหตุแห่งจิตเลื่อมใส”
 
     บุญใหญ่ “ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร” เป็นมหากุศลบุญพิเศษที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว และในปีนี้ตรงกับวันที่ 2-31 มกราคม 2562 เป็นเดือนที่ทุกท่านจะได้ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 
 
      ตลอดเดือนมกราคมมีกิจกรรมบุญธรรมยาตราหลายกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสั่งสม ได้แก่ บุญถวายภัตตาหารน้ำปานะเป็นสังฆทาน บุญตักบาตร บุญจากการรักษาศีล 5 บุญถวายการต้อนรับพระด้วยการโปรยดอกไม้ บุญจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา บุญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ บุญสักการะรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำ บุญจากการทอดผ้าป่าบำรุงวัด บุญทำนุบำรุงศาสนาสถาน ทำความสะอาดเสนาสนะ บุญสวดธรรมจักร บุญนั่งสมาธิ เป็นต้น และบุญอื่นๆ อีกมากมายสุดแล้วแต่ทุกท่านจะขวนขวาย ทุกๆ บุญในกิจกรรมโครงการธรรมยาตรานี้ล้วนเป็นบุญใหญ่ หากทุกท่านตั้งจิตทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาพระผู้ปราบมาร จะทำให้จิตใจผ่องใส และเป็นทางมาแห่งบุญอันมหาศาล ดั่งพุทธพจน์ที่ยกไว้ ณ เบื้องต้น
 
 
      ผู้ใดยังจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันไม่มีประมาณ กระทำการบูชา ผลบุญย่อมยิ่งใหญ่ไพบูลย์จักประมาณมิได้ ดั่งเรื่องของนายสุมนมาลาการผู้เป็นช่างร้อยมาลัยขายดอกไม้ ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีรัศมีกายสว่างไสว ทำให้นายสุมนมาลาการมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก อยากจะบูชาพระพุทธเจ้า แต่ในมือของเขามีเพียงดอกไม้ 8 กำมือ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เก็บมาเตรียมจะนำส่งไปเป็นบรรณาการแด่พระราชา จึงคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ 8 กำมือนี้
 
      ในขณะที่คิดอยู่นั้นเอง ความคิดหนึ่งก็แทรกขึ้นมากว่า “ถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้นี้แล้ว พระราชาก็จะไม่ได้ดอกไม้เป็นบรรณาการ ก็จะทรงกริ้ว อาจจะสั่งขังคุกเรา อาจจะเฆี่ยนเรา อาจจะฆ่าเรา ก็เป็นได้ เราจะบูชาพระพุทธเจ้าดีไหมหนอ ??”

      ไม่นานนักนายมาลาการก็คิดได้ว่า “พระราชาจะขับไล่เรา จะเฆี่ยนเรา หรือจะฆ่าเราก็ตามที แม้การส่งดอกไม้ให้พระราชาก็ช่วยชีวิตเราได้เพียงชาตินี้ชาติเดียว แต่การบูชาพระพุทธเจ้าจะเกิดประโยชน์สุขแก่เราในหลายแสนกัปป์ทีเดียว” นายสุมนมาลาการจึงมีจิตผ่องใส จิตตั้งมั่นไม่หวาดหวั่นแม้ด้วยชีวิต คิดเพียงอย่างเดียวว่า “เราจะบูชาพระพุทธเจ้า” เขาได้ถือดอกมะลิ 8 กำมือมุ่งตรงเข้าไปหาพระพุทธเจ้า แล้วซัดดอกมะลิขึ้นไปในอากาศ ความอัศจรรย์บังเกิดขึ้น ดอกมะลิกลายเป็นห้องแห่งดอกไม้ห้อมล้อมกระทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รัศมีสว่างไสวพุ่งออกเวียนประทักษิณรอบพระพุทธองค์แล้วพุ่งไปข้างหน้า มหาชนทั่วทั้งพระนครเห็นเหตุการณ์นั้นพากันแตกตื่น ต่างมีจิตเลื่อมใส ถือเอาเครื่องบูชามากระทำการบูชาพระพุทธเจ้ากันหมดทั้งพระนคร
 
 
     แม้พระราชาเองก็เห็นเหตุอัศจรรย์นั้นเช่นกัน และทราบว่านายสุมนมาลาการได้นำดอกมะลิที่จะถวายเป็นบรรณาการแด่ตนนำมาบูชาพระพุทธเจ้าแทน  จึงสอบถามนายสุมนมาลาการว่า “เธอคิดอย่างไร ตอนบูชาพระพุทธเจ้า ?” นายสุมนมาลาการจึงตอบว่า “ผมคิดว่า พระราชาจะเฆี่ยนเรา จะขับไล่เรา หรือจะฆ่าเราก็ตามที เราจะบูชาพระพุทธเจ้า”

     พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่า นายสุมนมาลาการนี้ยอมสละได้แม้ชีวิต เพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้า พระราชาจึงมีจิตเลื่อมใสในนายสุมนมาลาการเป็นอย่างมาก ได้พระราชทานทรัพย์มากมาย มีช้าง ม้า ทาสชาย ทาสหญิง เงินทองต่างๆ ให้แด่เขา

     ในวันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ผลบุญที่นายสุมนมาลาการได้กระทำว่า นายมาลาการนี้จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่มนุษย์และสุคติภูมิแต่เพียงเท่านั้น จะไม่รู้จักทุคติเลยตลอดแสนกัปป์ ภายหลังจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า “สุมนะ”

     เราจะเห็นได้ว่าผลแห่งการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วกระทำการบูชาด้วยการสร้างบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การถวายดอกไม้ของหอม การถวายทาน การทำความสะอาดเสนาสนะ การประพฤติอ่อนน้อม การเปล่งวาจาสาธุ เป็นต้น ผลบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณนั้นย่อมยิ่งใหญ่เกิดกว่าจะประมาณได้ เพราะแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดี เมื่อมีจิตเลื่อมใสเสมอกัน ผลบุญก็เสมอกัน
 
     ดังนั้น โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ มีกิจกรรมบุญให้ทุกท่านได้ร่วมสั่งสมขวนขวายอีกมากมาย จึงขอเชิญมาสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับทุกท่านเถิด

ขอให้เจริญในธรรม
พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

 
 

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมยาตรา