พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


[ 29 ม.ค. 2562 ] - [ 16055 ] LINE it!

 
ขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
สอบถามโทร. 094-454-2541, 086-893-5907

 
กำหนดการ

     09.30 น. เจริญพระพุทธมนต์
    10.15 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
    10.30 น. - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
                  - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                  - พิธีกล่าวถวายโคมมาฆประทีป
                  - พิธีกล่าวถวายคำอธิษฐานจิตถวายโคมมาฆประทีป
    10.45 น. คณะสงฆ์ให้พร / เจ้าภาพถวายไทยธรรม
    11.10 น. เสร็จพิธี
 
 
อานิสงส์การถวายโคมมาฆประทีป (อานิสงส์โดยย่อ)
 
     1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
     2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
     3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์
     4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
     5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
     6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
     7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม
     8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ
     9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

 
คำอธิษฐานจิตถวายโคมมาฆประทีป

      ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าให้แสงสว่างจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชานี้ ขอให้ข้าพเจ้าไดเกิดในบวรพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัศนะ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้เจริญมั่นคั่ง ดั่งอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล มีดวงตาสุกใส  ทั้ง มังสะจักษุ ทิพยจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน จงทุกประการเทอญฯ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก 2562โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก 2562

กิจกรรมงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์  3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562กิจกรรมงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเนื่องใน วันมาฆบูชาขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเนื่องใน วันมาฆบูชาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์