โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก 2562


[ 1 ก.พ. 2562 ] - [ 16257 ] LINE it!

สมาธิ
 
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก 2562
อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
 
กำหนดการอบรม

    รับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และสอบขานนาค
 
         ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่ 24  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
         ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 3    เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562
         ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ที่ 10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562
         ครั้งที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 17  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562

    ตรวจร่างกาย  วันอาทิตย์ที่ 17  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

    เปิดโครงการ  วันอาทิตย์ทที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
 
    ตัดปอยผม  วันอาทิตย์ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

    บรรพชาอุปสมบท  วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

    ตักบาตรฉลองพระใหม่  วันอาทิตย์ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

    จบโครงการ   วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

    1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป และ มีอายุ ระหว่าง 20-50 ปี
        (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
    2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
    3. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์
    4. ไม่มีรอยสัก
    5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
    6. เป็นผู้มีความพฤติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
    7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน
        โรคจิตประสาท โรคหอบหืด
        และต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่  และผ่านการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด
    8. ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป
    9. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร หรือหากแพ้อาหารชนิดใด (ให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์)
    10. ไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่
    11. ไม่มีรอยสัก
 
 
หลักฐานการสมัคร

    1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
    4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
    5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

*** สมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม)
ในวันธรรมดา หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ 27 (O27) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
และ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และคำขานนาคได้ที่  www.dmycenter.com

 
ของที่ใช้ในการอบรม
 
    สำหรับสิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม(เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

    1. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืดและกางเกงเล)
    2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว(เสื้ออุบาสก)
    3. ชุดภาคสนาม (เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 1 ชุด พร้อมรองเท้าผ้าใบ)
    4. รองเท้าแตะสำหรับใช้อบรม (แบบสวมและสีน้ำตาลเท่านั้น)  กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ
    5. ยาประจำตัวเฉพาะโรค เช่น ยาแก้แพ้ ยาโรคกระเพาะ ยาทากันยุง

***เครื่องอุปโภคบริโภค ทางโครงการจะจัดไว้ให้***


 
ของที่ห้ามใช้ในการอบรม

    1.หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
    2.อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
    3.เครื่องเล่นสื่อต่างๆทุกชนิด(MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ
      รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
    4.กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร
    5.ของมีค่า เงินสดและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ
       เครื่องรางของขลัง สายสิญจน์ รวมไปถึงพระห้อยคอ หรือพกติดประจำตัว
    6.วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
    7.บุหรี่ ยาเส้น อุปกรณ์จุดไฟ รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท หมู่บ้านบรรลุธรรม
โทร. 089-754-8925, 086-755-0822
FB : BhanluDham
Line ID : 0897548925
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์  3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562กิจกรรมงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเนื่องใน วันมาฆบูชาขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเนื่องใน วันมาฆบูชา

บวชสามเณรปิดภาคเรียน ยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 7  (ภาคฤดูร้อน)บวชสามเณรปิดภาคเรียน ยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 7 (ภาคฤดูร้อน)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์