วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีปุพพเปตพลี


[ 2 ก.พ. 2562 ] - [ 713 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีปุพพเปตพลี
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีปุพพเปตพลี

     วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีปุพพเปตพลี

     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาพิษณุ วิสุทฺธิญาโณ ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีสวดธัมมนิยามสูตร อุทิศถวายแด่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรจำเนียร รามสูต เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย, กัลยาณมิตรอรณี เลิศเกรียงไกรยิ่ง เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระธรรม ส่วนกัลยาณมิตรนงนุช พูนสวรรค์ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีปุพพเปตพลี

      จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งได้ทอดผ้าบังสุกุล ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอรพรรณ การ์ดีพี และกัลยาณมิตรนงนุช พูนสวรรค์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญในโครงการต่างๆ พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์
 
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีปุพพเปตพลี

      ส่วนภาคบ่ายได้รับฟังธรรมจากพระมหาธนา วณฺณชโย เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์

ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

นร.ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวนร.ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ