การตั้งพระพุทธรูป


[ 9 ก.พ. 2562 ] - [ 16504 ] LINE it!

การตั้งพระพุทธรูป

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : มีคนบอกว่าการตั้งพระพุทธรูป ไม่ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นเพราะอะไรคะ และจะเกิดความเสียหายอย่างไรคะ

     พระอาจารย์ : โบราณถือว่าทิศตะวันออก เป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น ดังนั้นการสร้างโบสถ์ประดิษฐานพระประธาน นิยมให้พระประธานหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก หรือว่าสมัยก่อนที่ทางกว้างปลูกเรือนได้เลือกทิศได้ก็จะหันทิศไปทางนั้น แล้วหันพระพุทธรูปไปทาง ทิศตะวันออก อย่างนี้เป็นต้น แต่ปัจจุบันเราอยู่ทาวน์เฮ้าส์ อยู่คอนโดบ้าง เลือกมุมเลือกทิศลำบากที่ทางก็ไม่ได้กว้างขวางเหมือนสมัยก่อน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องทิศ อยู่ทิศไหนก็ได้สำคัญที่ใจของเราว่า กราบพระพุทธรูปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระพุทธเจ้า พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอารมณ์ แล้วก็ฝึกตัวเองให้ได้ตามแบบอย่างพระองค์ไป อย่างนี้เราได้บุญเต็มที่ไม่ว่าจะหันไปทางทิศใดก็ตาม เจริญพร
 

รับชมคลิปวิดีโอการตั้งพระพุทธรูป : ธรรมะ 1 นาที
ชมวิดีโอการตั้งพระพุทธรูป : ธรรมะ 1 นาที   Download ธรรมะการตั้งพระพุทธรูป : ธรรมะ 1 นาที


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ดอกไม้ธูปเทียนในมือดอกไม้ธูปเทียนในมือ

มีลูกสาวไม่รักนวลสงวนตัวมีลูกสาวไม่รักนวลสงวนตัว

สนิมที่เกาะกินใจสนิมที่เกาะกินใจHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมะสอนใจ