วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 12 ก.พ. 2562 ] - [ 16618 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฮ่องกง

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     ณ วัดพระธรรมกายฮ่องกง สาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และอาราธนาศีล 5 ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีอัญญพร โน๊ตศิริ และกัลยาณมิตรกลุ่มเพชรดุสิต เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีแสดงความกตัญญูบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ โดยผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันวางพานธูปเทียนแพ พานดอกไม้ และพวงมาลัยหน้าแท่นสักการะ พร้อมทั้งได้วางโคมประทีปบูชามหาปูชนียาจารย์ และได้สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร จากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฮ่องกง โดยมีกัลยาณมิตรแคทเธอรีน ลี, กัลยาณมิตรโทนี่ แซน,กัลยาณมิตรมะลิ พูลสวัสดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรปีเตอร์ จั๊ง, กัลยาณมิตรแคนดี้ อึ่ม,กัลยาณมิตรเพ็ญพรรณ ถ่าม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรเอกลาภ สูตรไชย, กัลยาณมิตรสุภาพร ภูหัวดอน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรลาวัลย์ ปัญโญทอง และกลุ่มกัลยาณมิตรเพชรดุสิต เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, จากคณะครูเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ

    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฮ่องกง โดยมีกัลยาณมิตรดวงจันทร์ โสภาพรม,กัลยาณมิตรชัญญานุช นิลศรี,กัลยาณมิตรสำราญ ไกรอ่ำ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,ส่วนพิธีถวายโคมมาฆประทีป โดยมีกัลยาณมิตรแคทเธอรีน ลี, กัลยาณมิตรโทนี่ แซน และกัลยาณมิตรสร้อย รุประณาม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณ จุกโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและอธิฐานจิต ด้วยความปลื้มปีติในบุญที่ได้ร่วมกันทำในวันนี้

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายมินเนโซตาพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

กลุ่มผู้นำลูกเสือ Explorer Scout Leader ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอนกลุ่มผู้นำลูกเสือ Explorer Scout Leader ร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายลอนดอนHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ