โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย 2564


[ 25 มี.ค. 2564 ] - [ 17346 ] LINE it!

 

โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย พ.ศ. 2564

     ปี พ.ศ. 2564 นี้ ทางวัดพระธรรมกาย มีโครงการบวช 7 โครงการ โครงการบวชพระและสามเณร ปิดเทอม ภาคฤดูร้อน สะดวกโครงการไหนก็มาบวชกันนะ ... เพื่อ สั่งสม เนกขัมมะบารมี กันไปทีละชาติ ๆ เป็นบุญให้กับตัวเอง พ่อแม่ และหมู่ญาติทั้งหลาย (คลิกตามภาพโครงการนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก
(อบรมระหว่างวันที่ 4 เมษายน - วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
 
 

 
โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48
(อบรมระหว่างวันที่ 9 เมษายน - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
 
 

 
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 6 เมษายน- วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ..2564)
 
 

 
โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12 Summer Program
อบรมระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(ปี พ.ศ. 2564 ไม่มี)

 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 10 เมษายน – วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 


โครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 10 เมษายน - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 


โครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม บรรพชาภาคฤดูร้อน
( อบรมระหว่างวันที่ 11 เมษายน - วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 


โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8
(อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -  วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
(ปี พ.ศ. 2564 ไม่มี)
 
 


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 2563
(อบรมระหว่างที่ 29 มีนาคม - วันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
(ปี พ.ศ. 2564 ไม่มี)
 
 


โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2563
(ปี พ.ศ. 2564 ไม่มี)

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อบูชาพระรัตนตรัย

บวชเรียนบาลี โครงการอบรมสามเณรใหม่ 2562บวชเรียนบาลี โครงการอบรมสามเณรใหม่ 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์