ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อบูชาพระรัตนตรัย


[ 27 ก.พ. 2562 ] - [ 16832 ] LINE it!

 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เพื่อบูชาพระรัตนตรัย (วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4)
ให้ครบ 1,180,000,000 จบ


วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ณ มหารัตนวิหารคด พระมหาธรรมกายเจดีย์ 
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 
อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

     การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นการทำความดีซึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อทำจนเป็นนิสัยประจำวันแล้วย่อมได้รับผลอานิสงส์หลายประการ เช่น

     1. ทำให้ได้รับความชื่นใจสบายใจ ขณะนั้นผู้สวดมี กายวาจาปกติ (มีศีล) มีใจแน่วแน่
         มีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วย
         การปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

     2. เป็นการอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ มีความแน่วแน่ สงบเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้จิตใจมีอำนาจมีพลัง
         สามารถควบคุมอารมณ์ข่มกิเลสและควบคุมตัวเองได้ดี

    3. ได้รับความนับถือจากมหาชนทั่วไปว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไม่ละเว้นหน้าที่ที่จะต้องทำ
         รักษาระเบียบประเพณีไว้ได้ เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง

    4. เป็นการขัดเกลากิเลสในใจในขณะสวดอารมณ์จะไปอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจ
         ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้เกิดขึ้นในจิตตน

    5. ทำให้เกิดปัญญาเป็นการอบรมจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรม

    6. ทำให้มีความเห็นถูกต้องอันเป็นผลทำให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

    7. เป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสำเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บวชเรียนบาลี โครงการอบรมสามเณรใหม่ 2562บวชเรียนบาลี โครงการอบรมสามเณรใหม่ 2562

ติดตามชมการประกาศผลการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562ติดตามชมการประกาศผลการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

กำหนดการพิธีบรรพชาสามเณร  6 เมษายน พ.ศ. 2562กำหนดการพิธีบรรพชาสามเณร 6 เมษายน พ.ศ. 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์