พระนักศึกษา ม.สงฆ์สิตากุ อบรม UG5 วัดพระธรรมกาย


[ 28 ก.พ. 2562 ] - [ 16700 ] LINE it!

พระพุทธศาสนา
พระนักศึกษา ม.สงฆ์สิตากุ อบรม UG5 วัดพระธรรมกาย
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พระนักศึกษา แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ม.สงฆ์สิตากุ อบรม UG5

    วัดพระธรรมกายจัดอบรม UG5 ให้กับพระนักศึกษา แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา จากมหาวิทยาลัยสงฆ์สิตากุ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พระนักศึกษา แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ม.สงฆ์สิตากุ อบรม UG5

    สำหรับการอบรม UG5 หรือความดีสากล 5ประการ ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมให้กับพระนักศึกษา แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา จากมหาวิทยาลัยสงฆ์สิตากุ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 1 มีนาคม ณ มหารัตนวิหารคด 13 วัดพระธรรมกาย โดยการนำของพระกิตติพงศ์ เหมฺมวํโส หัวหน้าโครงการอบรม  UG5 & Buddhist Community Development  Learning Program  for Sitagu Buddhist University และทีมงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มาเทศน์ความสำคัญของการฝึกตัวเปลี่ยนนิสัยด้วย UG5หรือความดีสากล 5 ประการ ซึ่งท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบค้นและเทศน์สอนความดีสากล 5 ประการอย่างตลอดต่อเนื่อง ทำให้หลายหน่วยงาน ทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน ทั้งในและต่างประเทศ นำไปปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างกว้างขวางจนมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาอบรมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอบรมในครั้งนี้ด้วย

พระนักศึกษา แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ม.สงฆ์สิตากุ อบรม UG5

     สำหรับกิจกรรมการอบรมทางวัดพระธรรมกายจะสอนเรื่อง ความสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลาและสมาธิผ่านบทฝึกต่างๆเช่นฝึกการทำความสะอาดห้องน้ำ พับเก็บสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ ลุกนั่ง เดิน ยืน นอนอย่างสมณะ ฝึกนั่งสมาธิอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งยังไปดูงานของวัดพระธรรมกาย เช่น การแยกขยะ การดูแลอาสาสมัคร เป็นต้น
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานธุดงคสถานชัยบาดาล ลงพื้นที่ชวนบวช ณ บ้านยางรากทีมงานธุดงคสถานชัยบาดาล ลงพื้นที่ชวนบวช ณ บ้านยางราก

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลีศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

จจ. ปทุมธานีเข้าชมนิทรรศการวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2562จจ. ปทุมธานีเข้าชมนิทรรศการวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา