คำอธิษฐานจิตทำบุญลูกนิมิต


[ 4 มิ.ย. 2562 ] - [ 474 ] LINE it!

 
คำอธิษฐานจิตทำบุญลูกนิมิต

 
ด้วยบุญกุศล...
 
ที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำบุญลูกนิมิตเพื่อผูกเขตสีมาในครั้งนี้
 
ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดยังดินแดนที่พระพุทธศาสนา
 
เจริญรุ่งเรือง เกิดในปฏิรูปเทส 4
 
เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฐิที่สนับสนุน
 
การสร้างบุญสร้างบารมี ไปทุกภพทุกชาติ
 
ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ
 
เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านบรรลุได้โดยง่าย
 
ขอให้ข้าพเจ้าเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
 
เป็นผู้มีความเป็นใหญ่ในทรัพย์
 
พรั่งพร้อมไปด้วยโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์
 
เพื่อจะได้สร้างบารมีได้โดยสะดวกง่ายดาย
 
ขอความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้า จงเป็นผลสำเร็จ
 
จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงทุกประการเทอญ...
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คำอธิษฐานจิตทำบุญลูกนิมิตคำอธิษฐานจิตทำบุญลูกนิมิต

ประมวลภาพวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดพระธรรมกาย

ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2562ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์