คำอธิษฐานจิตทำบุญลูกนิมิต


[ 20 มิ.ย. 2562 ] - [ 17754 ] LINE it!

 
คำอธิษฐานจิตทำบุญลูกนิมิต

 
ด้วยบุญกุศล...
 
ที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำบุญลูกนิมิตเพื่อผูกเขตสีมาในครั้งนี้
 
ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดยังดินแดนที่พระพุทธศาสนา
 
เจริญรุ่งเรือง เกิดในปฏิรูปเทส 4
 
เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฐิที่สนับสนุน
 
การสร้างบุญสร้างบารมี ไปทุกภพทุกชาติ
 
ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ
 
เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านบรรลุได้โดยง่าย
 
ขอให้ข้าพเจ้าเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
 
เป็นผู้มีความเป็นใหญ่ในทรัพย์
 
พรั่งพร้อมไปด้วยโลกียทรัพย์ และอริยทรัพย์
 
เพื่อจะได้สร้างบารมีได้โดยสะดวกง่ายดาย
 
ขอความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้า จงเป็นผลสำเร็จ
 
จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงทุกประการเทอญ...
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกาย รณรงค์ลดการใช้ พลาสติกบรรจุอาหารวัดพระธรรมกาย รณรงค์ลดการใช้ พลาสติกบรรจุอาหาร

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์