วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


[ 11 ก.ค. 2562 ] - [ 16402 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

     สำหรับกิจกรรมเริ่มด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้รับชมประมวลภาพทบทวนบุญและสหวาระวันเกิด นอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรวิโรจน์ กัลยาณมิตรปฐมรัตน์ ขำสายทอง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีกัลยาณมิตรสงัด กัลยาณมิตรละออง กัลยาณมิตรพิมพ์หทัย ไตลังคะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

     จากนั้นจึงเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา, พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต และถวายปัจจัยร่วมบุญทุกๆบุญแด่พระอาจารย์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

 
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ