วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา


[ 18 ส.ค. 2562 ] - [ 16404 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา

     วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา

    โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม เมื่อถึงเวลาสว่าง ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรทีน่า บะทุมมี จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  
 
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา

    ส่วนในภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธจ้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีประธานคือกัลยาณมิตรคำปาน และกัลยาณมิตรอรทัย โจกเบ่งบุญ จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน โดยมีประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช 

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา

    และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง หลักสำคัญในการปฏิบัติธรรมคือ ต้องสบายก่อน คือวางใจตรงไหนสบายแล้วมีความสุขและนั่งไปได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อ ตรงนั้นแหละถูกต้อง ขอให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมกันทุกๆคน จากนั้นทุกท่านได้เดินทางไปปล่อยปลาที่สวนสาธารณะ Sedgwick County Park เมืองวิชิต้า ร่วมกันด้วยความปลื้มปีติเบิกบานกันทุกคน

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมเมืองพาสโก้วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมเมืองพาสโก้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ