สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่น


[ 30 ส.ค. 2562 ] - [ 16586 ] LINE it!

พระพุทธศาสนา
สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย
รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่น
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่น

    สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของคณะสงฆ์หนกลาง

สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่น

    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านม ณ มหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุน ผ้าไตร ย่าม พัดรอง สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีดีเด่น ประจำปี 2562 ฉลองปริญญาบัตร-พัดเปรียญธรรม 9 ประโยค และ มอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สอบได้บาลีศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยแม่กองบาลีสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่น

    ในการนี้พระมหาด๊อกเตอร์สุธรรม สุรตโน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ก็ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่นคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมด้วยพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ในนามสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย เข้ารับรางวัลในพิธีดังกล่าวด้วย

\
สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่น
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
มูลนิธิธรรมกาย เตรียมส่งถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมมูลนิธิธรรมกาย เตรียมส่งถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม

มูลนิธิธรรมกาย ส่งถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมูลนิธิธรรมกาย ส่งถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์มูลนิธิธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา