วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


[ 11 ก.ย. 2562 ] - [ 16494 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

     วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

    โดยก่อนเข้าคลาสสมาธิพระอาจารย์ได้เชิญชวนชาวท้องถิ่นดื่มชาเพื่อให้ร่างกายและใจผ่อนคลาย นอกจากนี้พระอาจารย์ยังแนะนำทุกท่านให้ออกกำลังกายด้วยโยคะยืดเส้นเบื้องต้น ประมาณ15 นาที เพื่อผ่อนคลายร่างกาย เมื่อกายสบายผ่อนคลายแล้ว พระอาจารย์ได้เปิดดนตรีบรรเลงเบาๆ และวีดีโอธรรมชาติสั้นๆ เพื่อปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายช่วยให้ใจเย็นลงและพร้อมที่จะนั่งสมาธิ

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

    จากนั้นได้ให้ชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา 45 นาที ก่อนที่พระอาจารย์จะได้ถามประสบการณ์ของการนั่งในวันนี้ ซึ่งทุกท่านได้พูดถึงประสบการณ์นั่งสมาธิในวันนี้ว่ามีความสุขและได้อารมณ์สบาย ผ่อนคลายมากๆและเห็นแสงสว่างภายในได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ทุกท่านยังมีประสบการณ์นั่งที่ดีและดีขึ้นเรื่อยๆหลายท่านรู้สึกว่านั่งแล้วมีความสุขและเวลาผ่านไปเร็วมากและอยากนั่งต่อ ส่วนช่วงท้ายพระอาจารย์ได้ให้หลักการทำสมาธิ คือ เมื่อกายสบายจะช่วยให้ใจสบาย ใจสบายจะช่วยให้ใจสงบและหยุดนิ่ง เมื่อใจสงบนิ่งแสงสว่างจะปรากฏ เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นการมองเห็นจะชัดเจนตามลำดับจนเห็นละเอียดมากขึ้น
 
 
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ